Jaké témata produkt řeší:

 • firma nevyužívá dostatečně potenciál zaměstnanců,
 • firma chce zvýšit svůj výkon, firmě se nedaří dosahovat firemních cílů,
 • firma nezná všechny potřebné kompetence,
 • firma chce zvýšit firemní kompetence,
 • firma ivestuje vysoké částky do vzdělávání,
 • firma chce vytvořit vlastní interní systém vzdělávání,
 • firma chce znát návratnost investic do vzdělvání.

Co produkt umí:

 • obsahuje nástroje na zvýšení výkonnosti firmy,
 • obsahuje nástroje na udržování cílů firmy,
 • obsahuje nástroje pro tvorbu přidané hodnoty tvořenou zaměstnanci,
 • obsahuje nástroje pro rozvíjení a mapování kompetencí firmy,
 • obsahuje nástroje pro tvorbu interního vzdělávání a rozvoje,
 • obsahuje nástroje pro systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
 • obsahuje systémy pro evaluaci edukačních aktivit firmy.

Čím produkt usnadní lidem práci:

 • zvyšuje výkon firmy,
 • umožňuje udržet fokus na firemní cíle,
 • umožňuje firmě získat přidanou hodnotu zaměstnanců,
 • zaměstnanci firmy znají své potřebné kompetence a možnosti rozvoje svých kompetencí,
 • vytváří možnosti vzdělávání interními zdroji,
 • umožňuje vyčíslit návratnost firemních financí do vzdělávání.

Co všechno můžete na produktu ocenit:

 • přinese zvýšení výkonu firmy a zaměstnanců,
 • zvyšuje pravděpodobnost dosažení firemních cílů,
 • získává přidanou hodnotu zaměstnanců,
 • zvyšuje kompetentnost zaměstnanců ve firmě, vytváří vlastní interní vzdělávací systém,
 • vyčísluje návratnost financí do firemního vzdělávání

Zanechte komentář