Rozvoj lídrů

Jaké témata produkt řeší: firma mění manažery v lídry, firma dosazuje do vedoucích pozic odborníky, kteří nemají zkušenost s vedením lidí, firmá chce zlepšit kompetence stávajících manažerů, - firmá hledá lídry, firma mění systém (agil, lean apod.), firma chce zlepšit mentální a psychickou kondici zaměstnanců, firma zvažuje nové benefity pro manažery, firma chce zlepšit osobnostní rozvoj lídrů, manažerů, firma chce zlepšit komunikační a vyjednávací kompetence zaměstnanců Co produkt umí: obsahuje nástroje pro vytváření lídrů, obsahuje


Rozvoj HR strategie

Jaké témata produkt řeší: firma chce nově nastavit oddělení HR, firma má HR ale nemá ho naprocesováno, firma nemá své byznys cíle navázané na politiku a cíle HR, firmá chce převést svoji agendu do nového software, firma nemá systém v pracovních místech, firma chce zavádět nové systémy (Lean, Agil apod.) , firma má v úmyslu zavést výkaznictví HR Co produkt umí: obsahuje nástroje pro tvorbu, nastavení a optimalizování postupů a procesů HR, obsahuje nástroje na


Motivovaní lidé

Jaké témata produkt řeší: firma řeší nespokojenost zaměstnanců, firma řeší problémy s fluktualizací, firma chce zastabilizovat své zaměstnance, firma chce znát, jak si stojí na trhu práce v oblasti odměňování, firma chce zaměstnancům nasavit či rozšířit benefitní systém, firma řeší mzdové či platové rozdíly mezi zaměstnanci, firma chce změnit historicky navedený platový systém (nově příchozí mají vyšší plat než stávající zaměstnanci, nadřízený má menší plat než podřízený apod.) Co produkt umí: obsahuje nástroje pro optimalizaci


HR audit

Jaké témata produkt řeší: firma řeší potřebu HR oddělení, firma řeší potřebu funkčního HR oddělení (jaké výkonové, rozvojové a byznysové možnosti firma s lidmi má), firma chce růst, firma chce expandovat, firma řeší procesní řízení, firma nemá propojené byznys cíle s cíli HR, firma chce systematicky pracovat s lidmi. Co produkt umí: obsahuje nástroje pro analyzování kondice HR oddělení ve firmě, obsahuje nástroje pro analýzu pracovních a funkčních pozic, obsahuje nástroje pro optimalizaci funkčních a


Konflikt management

Jaké témata produkt řeší: firma řeší konflikty ve firmě, firma chce zlepšit pracovní vztahy, firma chce předcházet konfliktům a to jak ve firmě tak i k zákazníkům, či třetím stranám, výpovědi, negativní zpětná vazba, nespokojený zákazník apod. Co produkt umí: obsahuje nástroje pro snižování konfliktů na pracovištích, obsahuje nástroje pro optimalizaci a vytváření partnerských vztahů mezi manažery a zaměstnanci, poskytuje externí facilitační stužby, poskytuje externíí mediační služby, poskytuje slyžby řešení konfliktů externě. Čím produkt usnadní


Zvyšování výkonu firmy

Jaké témata produkt řeší: firma nevyužívá dostatečně potenciál zaměstnanců, firma chce zvýšit svůj výkon, firmě se nedaří dosahovat firemních cílů, firma nezná všechny potřebné kompetence, firma chce zvýšit firemní kompetence, firma ivestuje vysoké částky do vzdělávání, firma chce vytvořit vlastní interní systém vzdělávání, firma chce znát návratnost investic do vzdělvání. Co produkt umí: obsahuje nástroje na zvýšení výkonnosti firmy, obsahuje nástroje na udržování cílů firmy, obsahuje nástroje pro tvorbu přidané hodnoty tvořenou zaměstnanci, obsahuje nástroje


Kompetentní lidé

Jaké témata produkt řeší: jsme dobří, ale chceme být lepší, máme firmu, potřebujeme zjistit, na kolik jsou naši lidé profesionální, potřebujeme si vybudovat nástupnictví, firma potřebuje udržet krok s vývojem, zaměstnanci si neví rady, neví co potřebují umět aby mohli dělat svojí práci, prokrastinují, protože neznají řešení, neumí vykonávat svoji práci, máme neprofesionální tým, firma se rozrůstá, transformace z malé firmy na střední / velkou, firma musí zeštíhlet, jsme v krizi, potřebujeme redukovat zaměstnance -


Atmosféra ve firmě

Jaké témata produkt řeší: jedeme ve firemním režimu, kdy pravá ruka neví, co dělá levá, firma je překvapena z postojů zaměstnanců, - často máme ve firmě konflikty, najímáme lidi pro to co umějí a pak se jich chceme zbavit proto, jak se chovají, zaměstnaci mají často protifiremní posotoje (nevyjadřují se o firmě dobře apod.) nedaří se nám vytvořit podporující prostředí pro růst našich zaměstnanců, máme velkou fluktuaci, - nejsme schopni tvořit týmové prostředí, nedaří se


Spokojený zaměstnanec

Jaké témata produkt řeší: firma má vysokou fluktuaci , investujeme čas a peníze do zaměstnanců a chceme si je udržet, nevíme, zda jsou u nás zaměstanci spokojeni, chceme aby naši zaměstnanci byli loajální, chceme se stát stabilní firmou pro svůj růst a expand, vážíme si našich zaměstnanců ale nevíme čím to podpořit. Co produkt umí: obsahuje nástroje na vybudování stabilního prostředí pro zaměstnance, obsahuje nástroje pro rozvíjení přátelských zaměstnaneckého prostředí, obsahuje nástroje pro zjišťování spokojenosti