O mně

Pracovní zkušenosti

2011 – současnost

HR Business Partnering s.r.o.

HR Expert, mentor
Realizace  v 80+ firmách, od 5 – až po 7 000 zaměstnanců.

 • výroba (automotiv, letecký průmysl, strojírenství, dřevozpracující, potravinářský)
 • Služby (zdravotnictví, IT, logistika, finančnictví, reality, doprava)
 • Provádění komplexních analýz kondice HR oddělení ve firmách včetně analýz pracovních a funkčních pozic, optimalizace pozic, analáýza HR strategie, výběr vhodného informačního systému
 • Nastavování a optimalizace procesů HR politiky, identifikace silných a slabých stránek firmy v oblasti HR, tvorba firemních hodnot, rozhodovacích klíčů a navázání na business celé firmy
 • Zavádění nástrojů pro zvýšení výkonnosti firmy, tvorba systémů pro evaluaci edukačních aktivit, vytvoření interního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • Zavádění nástrojů k mapování rolí a kompetencí zaměstnanců ve firmě, identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • Zavádění nástrojů pro optimalizaci a vytváření partnerských vztahů na pracovišti, rozvoj komunikačních dovedností, nástroje komunikační mapy
 • Zavádění nástrojů pro optimalizaci odměňovacího systému, benefitů, wellbeing
 • Zavádění nástrojů pro vytváření lídrů, osvojování si kompetencí spojených s lídrovstvím, odborníci v manažerských pozicích, osobnostní rozvoj lídrů
 • Budování optimálního chování ve firmě, zavádění nástrojů pro zvyšování pracovního vědomí zaměstnanců, tvorba nástrojů pro stanovení firemních klíčů
 • Budování stabilního prostředí pro zaměstnance, vytváření bezpečného pracovního prostředí, práce s talenty.
 

Celé CV stáhnete zde