Jaké témata produkt řeší:

 • firma mění manažery v lídry,
 • firma dosazuje do vedoucích pozic odborníky, kteří nemají zkušenost s vedením lidí,
 • firmá chce zlepšit kompetence stávajících manažerů, – firmá hledá lídry,
 • firma mění systém (agil, lean apod.),
 • firma chce zlepšit mentální a psychickou kondici zaměstnanců,
 • firma zvažuje nové benefity pro manažery,
 • firma chce zlepšit osobnostní rozvoj lídrů, manažerů,
 • firma chce zlepšit komunikační a vyjednávací kompetence zaměstnanců

Co produkt umí:

 • obsahuje nástroje pro vytváření lídrů,
 • obsahuje nástroje pro osvojování si a rozvoj kompetencí spojených s lídrovstvím,
 • obsahuje nástroje pro výběr vhodných lídrů,
 • obsahuje nástroje pro rozvoj komunikačních dovedností v podobě komunikační mapy

Čím produkt usnadní lidem práci:

 • umožňuje identifikovat a vybírat lídry,
 • umožňuje rozvoj komunikativních dovedností,
 • zvyšuje kompetence lídrů,
 • vytváří z odborníků lídry,
 • obsahuje rozvojové programy,
 • terapeutické poradenství,
 • indetifikace a práce se silnými a slabými stránkami

Co všechno můžete na produktu ocenit:

 • přinese přeměnu manažerů na lídry,
 • celofiremní zlepšení komunikačních dovedností,
 • firma může využít i odborníky ve manažerských pozicích,
 • firma bude mít psychicky a mentálně zdaravé zaměstnance,
 • rozvoj osobností jednotlivých zaměstnanců způsobí i osobnostní rozvoj všech zaměstnanců.

Zanechte komentář