Jaké témata produkt řeší:

 • firma řeší nespokojenost zaměstnanců,
 • firma řeší problémy s fluktualizací,
 • firma chce zastabilizovat své zaměstnance,
 • firma chce znát, jak si stojí na trhu práce v oblasti odměňování,
 • firma chce zaměstnancům nasavit či rozšířit benefitní systém,
 • firma řeší mzdové či platové rozdíly mezi zaměstnanci,
 • firma chce změnit historicky navedený platový systém (nově příchozí mají vyšší plat než stávající zaměstnanci, nadřízený má menší plat než podřízený apod.)

Co produkt umí:

 • obsahuje nástroje pro optimalizaci odměňovacího systému,
 • obsahuje nástroje pro optimalizaci firemních benefitů,
 • obsahuje nástroje pro mzdový benchmarking,
 • obsahuje nástorje pro správné nahodnocení a zařazení pracovních pozic,
 • loajalita zaměstnanců

Čím produkt usnadní lidem práci:

 • umožňuje firmě mít harmonizovaný a optimalizovaný systém odměňování,
 • firma bude mít optimalizovaný benefitní systém,
 • firma bude mít platové a mdové srovnání s jinými firmami ve stejném či podobném oboru podnikání,
 • firma bude mít optimálně navržené nahodnocení a zařazení pracovních pozic

Co všechno můžete na produktu ocenit:

 • přinese zvýšení stability zaměstnanců,
 • větší pocit rovnoprávnosti v platovém ohodnocení,
 • informace o konkurenceschopnosti na trhu práce pro firmu,
 • transparentnost a efektivnost v benefitním systému.

Zanechte komentář