Jaké témata produkt řeší:

 • firma chce nově nastavit oddělení HR,
 • firma má HR ale nemá ho naprocesováno,
 • firma nemá své byznys cíle navázané na politiku a cíle HR,
 • firmá chce převést svoji agendu do nového software,
 • firma nemá systém v pracovních místech,
 • firma chce zavádět nové systémy (Lean, Agil apod.) ,
 • firma má v úmyslu zavést výkaznictví HR

Co produkt umí:

 • obsahuje nástroje pro tvorbu, nastavení a optimalizování postupů a procesů HR,
 • obsahuje nástroje na výběr optimálního HR software,
 • obsahuje nástroje na sjednocení obchodní strategie se strategií HR,
 • obsahuje nástroje na optimalizaci pracovních míst,
 • obsahuje nástroje na identifikaci silných a slabých stránek firmy v oblasti HR,
 • obsahuje nástroje pro zavedení personálního controllingu

Čím produkt usnadní lidem práci:

 • umožňuje firmě mít funkční a naprocesované HR,
 • umožňuje firmě vybrat nejoptimálnější HR software,
 • firma má možnost svou byznys strategii navázat i na strategii HR,
 • firma má optimalizované pracovní místa,
 • firma má identifikované silné a slabé stránky v oblasti HR,
 • firmá má zavedeno výkaznictví v oblasti HR a transparentní fungování celého oddělení

Co všechno můžete na produktu ocenit:

 • přinese plně funkční oddělení HR,
 • jednotný směr firemních cílů, podporu HR v naplňování byznys cílů,
 • správné lidi na správných místech se správnými kompetencemi,
 • transparentnost podnikání v oboru HR
 • HR výkaznictví

Zanechte komentář