Procesy jsou jako berlička a ne jako dogma aneb je těžké opustit procesy, když nemáme rozhodovací klíče

Poslední dobou se často setkáváme ve firmách s tím, že řeší téma buď nedodržování, nebo až bezhlavého dodržování procesů. Možná si dokážeme představit nástroje, jak naučit lidi procesy dodržovat, ale dle mého názoru je daleko těžší pracovat s tématem, že lidé používají procesy bezhlavě. Otázkou zůstává, jakou roli procesy ve firmě hrají a k čemu slouží. Znám firmy, pro které jsou procesy životně důležité, například z důvodu bezpečnosti. To je příklad automobilového či leteckého průmyslu.