To odpoledne jsem si otevřela osobní kartu klientky a začetla se do mých zápisků z posledních sezení. Dělám to tak vždy, abych byla na naše sezení připravena. Dnes jsme pracovali přes Skype.

Když jsem ji uviděla, jak mě zdraví přes monitor, cítila jsem, že není úplně v pořádku. „Vy pláčete?“ otázala jsem se jí hned poté, co jsme se pozdravily. „Ano,“ odvětila. „Nevím, jestli ve firmě vydržím déle,“ řekla. Když jsme pracovaly v minulých sezeních, řešily jsme otázky vedení týmu. Práce nám šla z mého pohledu dobře, o to více mě její slzy spojené s firmou překvapily. „Můžete mi k tomu říci více?“ dotázala jsem se. „Týká se to mého šéfa,“ špitla a sklopila oči. „Vidím, že je to pro vás těžké,“ reagovala jsem. „Ano,“ řekla a začala povídat. „Víte, my jsme výborný tým, prostě parta, ale šéf je nesnesitelný. Všechny nás neustále prudí a podezřívá, že nepracujeme s plným nasazením. Nedávno se mi stalo, že jsem mu musela dát k nahlédnutí výpis z mého soukromého telefonu jako důkaz, že v pracovní době netelefonuji soukromě a že práci nešidím. Já kdybych mohla, já bych mu řekla, co si doopravdy myslím,“ horlivě popisovala situaci na oddělení.

„A co byste mu chtěla říct?“ otázala jsem se a cítila jsem ty bariéry, které měla uvnitř a které jí znemožňovaly to udělat. Společně jsme otevřely Téma: Co udělat pro to, abychom si nemuseli vybírat mezi tím být otevřený, upřímný a tím být milý a laskavý, protože to by se přeci k nadřízenému slušelo. Začaly jsme si povídat o tom, čím u druhých překračujeme jejich komfortní zóny a tím je i tak nějak nutíme k útoku, obraně či úplnému vystoupení z rozhovoru.

Tím jsme otevřely další Téma: Jak je důležité udržet bezpečí pro sebe i druhého v rozhovoru. Nadšeně a s úsměvem si připravovala, co svému šéfovi řekne. Když měla vše hotovo a několikrát to přeříkala nahlas, usmála se na mě a řekla: „To je úžasné, mám v těch slovech všechno, co jsem mu chtěla říct. Co je na tom ale fascinující, že já mu vlastně vůbec neříkám, že dělá něco špatně. Já mu jen říkám, co jeho chování dělá se mou a jaký to má dopad na moji práci a to je úžasné. Věřím, že to s ním celé proberu a najdeme společné řešení. Moc děkuji“ . Usmála jsem se na ni se slovy: „Rádo se stalo. Příští týden vás zde budu čekat ve stejnou dobu.

Zanechte komentář